• پارسی (Persian)

متن

 

 

       VACUUM
خلاء , پمپ های خلاءبالا, پمپ های خلاءپایین , فشارسنج های خلاء ,  پمپ روتاری , پمپ توربومولکولار, پمپ کرایوجنیک, پمپ دیفیوژن, فشارسنج ترموکوپل, فشارسنج پیرانی, فشارسنج پنینگ , فشارسنج کاتدسرد, فشارسنج کاتدگرم و...