آنالیزهای  سطح   و     لایه   نازک

برهم کنش بین ذرات باردار با لایه نازک

برهم کنش بین پرتو ایکس با لایه نازک

برهم کنش بین پرتو نور  با    لایه نازک


میکروسکوپ الکترونی روبشی  SEM

میکروسکوپ الکترونی عبوری    TEM

میکروسکوپ پروبی روبشی      SPM

میکروسکوپ پروبی روبشی      AFM

میکروسکوپ روبشی تونلینگ    STM

آنالیز  سطح و لایه به روش  SIMS

آنالیز سطح و لایه به روش    RBS

آنالیز سطح و لایه به روش    XRD

آنالیز سطح و لایه به روش    XPS
 
آنالیزطیفی به روش بیضی سنجی

آنالیزطیفی به روش اسپکتروفتومتر

لایه نشانی  و   پارامترهای  آن

ساختار        تشکیل           لایه

روش تفنگ الکترونی    E_Beam Gun
 
درباره                            خلاء

پمپ روتاری          Rotary Pump

پمپ توربومولکولارTurbomolecular

پمپ کرایوجنیک  Cryojenic Pump 

پمپ دیفیوژن      Diffusion Pump

تاریخچه فشارسنج های  نخستین

فشارسنجهای محدوده خلاء پایین

فشارسنج یونی  کاتد سرد و  گرم

کنترل ضخامت

ضخامت سنجی اپتیکی

ضخامت سنجی کریستالیQCM

 

در یک نگاه ساده ولی جالب، فناوری لایه نازک را می توان به ترکیب حروف الفبا و تشکیل کلمه تشبیه کرد که در آن مواد نقش حروف الفبا و پارامترهای لایه نازک مانند ضخامت و دما، نمایان گر تلفظ کلمه می باشند. این مثال ساده، بیانگر نقش فوق العاده این فن‌آوري در تولید محصولات بسیار متنوع و پیچیده می باشد. از طرف دیگر، علاوه بر تنوع بسیار محصولات منتج به این، حساسیت و دقت خیره کننده آنها نیز موجب شده که این فن‌آوري موتور پیشرانه بسیاری از علوم و فناوری ها مانند هوافضا، صنایع نیمه هادی، خودروسازی، دكوراسيون، ساخت المان های اپتیکی و ساخت سلول های خورشیدی باشد.
از این رو و با توجه به فقدان یک مرجع اختصاصی در این زمینه در کشور عزیزمان ایران، تلاش شده که
مهمترین مباحث مرتبط با این فن‌آوري، مانند ساختار تشکیل لایه، روش های متداول لایه نشانی و فرایند شکل گیری آنها، آنالیزهای سطح و لایه نازک، خلاء و فرایند ساخت فیلترهای اپتيكي به عنوان یکی از جذاب ترین کاربردهای لایه نازک، در غالب یک سایت علمی آموزشی، به عنوان یک مرجع اولیه فارسی زبان، تهیه شود. تلاش شده که با استفاده از تصاویر متنوع، انیمیشن ها و فیلمهای آموزشی اختصاصی، مطالب به شکل جامع تر در اختیار کاربران محترم قرارگیرد.
بدون شک، همکاری و مشارکت اساتید گرانقدر، مدیران محترم مرتبط با این فن آوری، کارشناسان و علاقمندان به این حوزه ارزشمند، می تواند ما را در اعتلای این مهم، در کشور عزیزمان ایران، یاری رساند.


با تشکر
جهانبخش مشایخی