Thin film science
پرینت

 

Xpert

 
 
 

نرم افزار highscore plus یک وسیله آنالیز کامل الگوهای پراش پودری است که توسط شرکت Analytical X-ray Company به بازار عرضه شده است. این نرم افزار امکانات زیر را در اختیار کاربر قرار می دهد:

- تعیین فازها

- آنالیزهای کریستالوگرافی

- آنالیز خوشه ها

- تنظیم کردن پروفایل ها

- محاسبات ساختاری

 
 

برای شروع کار با نرم افزار ابتدا باید اطمینان حاصل کرد که نرم افزار Reset شده است. بدین منظور به شکل زیر عمل می شود:

  - برای باز کردن نرم افزار: روی آیکون نرم افزار دوبار کلیک شود.

- از منوی نرم افزار روی customize کلیک کرده و program setting انتخاب شود، با انتخاب این گزینه پنجره جدیدی باز می شود. که در شکل زیر نمایش داده شده است.

- پس از باز شدن این پنجره باید روی دکمه Reset All to Default که در پایین و گوشه سمت چپ این پنجره قرار دارد، کلیک کرد.

- در مرحله بعد، دکمه yes در پنجره ظاهر شده را کلیک کرده و در نهایت با کلیک کردن دکمه OK این پنجره بسته می شود.

- در ادامه، از منو روی Customize کلیک و گزینه Instrument Defaults را انتخاب شود. با انتخاب این گزینه پنجره جدیدی باز می شود. در پنجره جدید Restore Factory Defaults را انتخاب کرده و با کلیک دکمه OK مراحل ریست کردن نرم افزار خاتمه می یابد.

 

 

 
 

برای باز کردن صفحه جدید به شکل زیر عمل شود:

- از گزینه File روی New کلیک کرده و صفحه جدیدی مطابق شکل زیر باز می شود:

 

 
 

برای تنظیم کردن نمایش پنجره ها در حالت پیش فرض در نرم افزار می توان به شکل زیر عمل کرد:

- از گزینه view روی Panes Default Settings کلیک شود.

 

- از گزینه view روی گزینه Lock Pane Positions کلیک کرده تا علامت تیک در کنار آن ظاهر شود.

 

 

 
 

پایگاه داده ها یا database موجود در این نرم افزار بسیار محدود بوده و برای بسیاری از آنالیزها کاربرد چندانی ندارد. برای انجام آنالیز فازی و استفاده از امکانات نرم افزار، به یک دیتابیس ICDD-PDF2/PDF4 نیاز است که حاوی تعداد زیادی از الگوهای مرجع (Reference pattern) باشد.

برای Load کردن چنین داده هایی باید مراحل زیر را انجام داد:

- از منوی Customize گزینه program setting را انتخاب کرده و در پنجره ظاهر شده روی tab مربوط به Refrence Pattern کلیک شود. با کلیک کردن روی دکمه Browse می توان مسیر و آدرسی که دیتابیس در آن قرار دارد را مشخص کرد.

 

برای تکمیل این مرحله باید روی دکمه Start Conversion of ICDD Database کلیک شود. انجام این عمل ممکن است چند دقیقه به طول انجامد.

 
 

در نرم افزار Xpert Highscore Plus فضاهای متفاوتی وجود دارد که به آن ها pane یا پنجره گفته می شود که هر پنجره شامل اطلاعات به خصوصی است. پنجره های نرم افزار عبارتند از:

- Main Graphics که طرح اولیه الگوی پراش را برای آنالیز یا دستکاری کردن نشان می دهد.

- Additional Graphics که طرح های تغییر یافته داده آنالیز را که برای آنالیز داده کمک می کند، نشان می دهد.

- Lists Pane که شامل جداول اطلاعات است و یک نمای کلی از داده ها ایجاد می کند و نتایج جستجو را خلاصه می کند.

 

 
 

بارگذاری پراش یک نمونه (با پسوند RD (. به نرم افزار:

برای بارگذاری و نمایش داده ها در این نرم افزار روش های مختلفی وجود دارد. برای باز کردن یک الگوی پراش به شکل زیر عمل شود:

از منوی File > Open را انتخاب کرده و مسیر زیر انتخاب می شود:

در این پوشه چندین نمونه الگوی پراش قرار دارد که در قسمت Practice example در Help نرم افزار اکسپرت توضیح آن ها ارائه شده است. برای آموزش این قسمت از فایل Mixture3.RD استفاده می شود. بنابراین پس از طی مراحل فوق این فایل را انتخاب کرده و با دوبار کلیک دکمه Open این الگو در نرم افزار باز می شود.

 
 

برای زوم کردن، انجام همزمان کلیک چپ و درگ کردن روی پنجره Main graphics و برای خارج کردن این پنجره از حالت زوم، باید از دوبار کلیک کردن روی پنجره استفاده شود. در قسمت Additional graphics موقعیت قسمت زوم شده به کل الگوی پراش مشاهده می شود. علاوه بر این، می توان قسمت زوم شده الگوی پراش را با حرکت دادن نوار سیاه رنگی که در پنجره Additional graphics ظاهر می شود، انجام داد.

برای زوم کردن در جهت محور Y نیز بایستی از Zoom Intensity on/off که در Tool palette یا نوار سمت چپ نرم افزار قرار دارد، استفاده کرد.

 
 در این نرم افزار، می توان مقیاس محور y و محور x الگوی پراش را تغییر داد. محور y می تواند سه مقیاس خطی، توان دوم و لگاریتمی داشته باشد. برای تغییر مقیاس از دکمه های Set y axis scale و یا Set X axis scale که در Tool palette یا نوار سمت چپ نرم افزار قرار دارد، استفاده می شود


منبع : http://www.scipost.ir/

فیلم آموزشی در مورد میکروسکوپ های روبشی SPM

«

«
Powered by DAY TELECOM