Thin film science

«
آنالیزهای  سطح   و     لایه   نازک

برهم کنش بین ذرات باردار با لایه نازک

برهم کنش بین پرتو ایکس با لایه نازک

برهم کنش بین پرتو نور  با    لایه نازک


میکروسکوپ الکترونی روبشی  SEM

میکروسکوپ الکترونی عبوری    TEM

میکروسکوپ پروبی روبشی      SPM

میکروسکوپ پروبی روبشی      AFM

میکروسکوپ روبشی تونلینگ    STM

آنالیز  سطح و لایه به روش  SIMS

آنالیز سطح و لایه به روش    RBS

آنالیز سطح و لایه به روش    XRD

آنالیز سطح و لایه به روش    XPS
 
آنالیزطیفی به روش بیضی سنجی

آنالیزطیفی به روش اسپکتروفتومتر

لایه نشانی  و   پارامترهای  آن

ساختار        تشکیل           لایه

روش تفنگ الکترونی    E_Beam Gun
 
درباره                            خلاء

پمپ روتاری          Rotary Pump

پمپ توربومولکولارTurbomolecular

پمپ کرایوجنیک  Cryojenic Pump 

پمپ دیفیوژن      Diffusion Pump

تاریخچه فشارسنج های  نخستین

فشارسنجهای محدوده خلاء پایین

فشارسنج یونی  کاتد سرد و  گرم

کنترل ضخامت

ضخامت سنجی اپتیکی

ضخامت سنجی کریستالیQCM

«
به اطلاع کلیه علاقمندان می رساند که تعدادی از فیلم های منحصربفرد مربوط به فناوری لایه نازک، خلاء و آنالیزهای سطح و...جهت مشاهده و یا دانلود در سایت Youtube، قرارداده شده است. در ضمن می توانید مجموعه کامل این فیلم های آموزشی را به همراه بعضی از نرم افزارهای تخصصی، پیوست کتاب مبانی لایه نشانی و آنالیز نانوساختار، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی،  تالیف آقای جهانبخش مشایخی دریافت نمائید.
»»» استفاده از فیلمهای این سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است. مسئولیت شرعی و قانونی در استفاده غیر مجاز بر عهده کاربر مربوطه می باشد.
Powered by DAY TELECOM